Lietotājs:
Parole:

Reģistrēties

Jaunumi

mazais attēls

 19.oktobrī jau ceturto reizi Draudzīgā aicinājuma fonds 21 vēsturiskā Cēsu rajona vidusskolu izcilākajiem skolēnam pasniedza apliecinājumu par piešķirto stipendiju mācību laikam no septembra līdz decembrim. Katram skolēnam stipendijas kopējais apmērs - 200 eiro.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā stipendiāti parakstīja līgumu ar Vītolu fondu. Ģimnāzijas saime apsveic Kalvi KAĻVU, Denisu AGURJANOVU, Katrīnu VEITNERI (1.B klase) Kārli KREILI 2.B klase) un Olgu Beāti PERSAŅU (3.A klase), skolēnu ģimenes un skolotājus- ar jauniešu izcilajiem sasniegumiem un Draudzīgā Aicinājuma fonda piešķīrumu. Mēs lepojamies!

Ievietoja: Ainārs
mazais attēls

 Sveiki, matemātikas draugi! Sācies 5.-6.klašu matemātikas konkurss.

Arī turpmāk reizi mēnesī meklējiet jaunus uzdevumus Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas mājas lapā. 1. kārtas uzdevumi ir šeit.

Mazākie matemātiķi no 3.-4.klasēm savus uzdevumus var skatīties Pārgaujas novada mājas lapā. 

Daži uzdevumi vieglāki, daži ar "āķīti". 

Gaidu atrisinājumus!

Matemātikas skolotāja Inese Boze

Ievietoja: Ainārs

 Pedagogu  profesionālās  kompetences  pilnveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 

Tēma: Audzināšanas darba īpatnības un izaicinājumi mūsdienu skolā

Laiks: 2016.gada 4.novembris

Vieta: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu novads

Mērķis: 

Ievietoja: Ainārs
04.10.16
 
mazais attēls

Profesijas svētku priekšvakarā uz trim stundām "vara DACVĢ" tika nodota" Skolēnu pašpārvaldes rokās: skolotāji sēdās skolas solā un kļuva par skolēniem, bet viņu vietā stundas pasniedza 1.(t.i.,12.) klases abiturienti, iejūtoties skolotāju lomā. Jaunie skolotāji, izvērtējot savu veikumu, bija godīgi un atklāti, pieminot gan savas veiksmes, gan stāstot par kļūdām un neparedzētām situācijām. Skolotājiem improvizēto integrēto stundu vadīja divi lieliski 1.(t.i.,12.)B klases jaunie skolotāji: Elīna RUSKA un Dāvis MUIŽNIEKS. Zināšanas ģeogrāfijā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, kustību mākslā - pārbaudījumi, kas bija jāveic trim skolotāju komandām. Pildot uzdevumus, skolotāji bija gan azartiski, gan jautri, gan sacensības gara spārnoti un, protams, demonstrēja vispusīgas zināšanas. Jaunieši bija sarūpējuši cienastu: karstu tēju un ļoti garšīgu pašceptu kēksu.

Lūk, ieskats skolotāju komandu jaunradē, apcerot skolu un skolēnus!

Draudzīgās dienās Aicinām ciemos Cauri laiku laikiem Visus, kas vēlas, Ģimnāzijā: Draudzēties, darboties, dauzītie; Attīstīties, apzināties, atpūsties; Censties, cīnīties, cerēt; Vēlēties, virzīties, virpuļot; Ģenerēt, laimē ģībt DACVĢ

Vairāk mūsējo ir zēni, Jaunekļu un arī bērni, Sportiski un apaļi, Prātīgi un pārgalvīgi.

Viņiem patīk mašīnas, Datori un meitenes. Skolotājas viņus vēro, Stundās savaldzināt kāro.
Paldies jauniešiem par uzdrīkstēšanos, atbildību, vēlmi un prasmi radīt priekpilnus mirkļus skolotājiem un saviem skolas biedriem!

Ievietoja: Ainārs
mazais attēls

 Dzejas dienas uz ģimnāziju atvedušas filozofijas maģistru, latviešu dzejnieku Arti Ostupu. Savos divdesmit astoņos gados A.Ostupam izdoti trīs dzejas krājumiņi: "Biedrs Sniegs" (2010), "Fotogrāfija un šķēres" (2013) un "Žesti". Ģimnāzistiem – dzejas lasītājiem – latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita Rozīte un viesis vada interesantu stundu, kuras centrā ir dzejnieka personība, viņa radītais teksts un klātesošo izpratne par lasīto.

Paldies Cēsu Centrālai bibliotēkai par sadarbību!

Ievietoja: Ainārs
mazais attēls

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

8.oktobrī pulksten 10.00

aicina 6.klašu skolēnus un vecākus

uz Mazās ģimnāzijas pirmo nodarbību

(informācija par skolu, iestāšanās nosacījumi, radošās darbnīcas).

Mazās ģimnāzijas nodarbības latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā notiks

2016.gada 5.novembrī un 3.decembrī un 2017.gada 7.janvārī

no pulksten 10:00 līdz 12:20.

Pārbaudes darbs 4.februārī.

Ievietoja: Ainārs
mazais attēls

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogiem ir pieredze globālajā izglītībā, jo laikā no 2013.līdz 2015.gadam L.Pērkone, A.Karlsons un N.Persaņa bija to 21 Latvijas skolu pedagogu skaitā, kuri piedalījās IAC projektā "Globālā dimensija sociālo zinību mācību priekšmetos". Ar projektā iegūtajām zināšanām ģimnāzijas pedagogi joprojām dalās ar kolēģiem un skolēniem, organizējot kursus, seminārus un vadot atklātās stundas.

Š.g. 23.septembrī DACVĢ organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus vairāku novadu skolu pedagogiem par tēmu "Mūsdienu sabiedrības izmaiņas un norises Eiropā, to ietekme uz izglītību Latvijā". Kursos piedalījās interesenti no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, Priekuļu vidusskolas, Rāmuļu pamatskolas, Skujenes un Taurenes pamatskolas, Ozolmuižas pamatskolas, Līgatnes vidusskolas, Staiceles vidusskolas, Staiceles sporta profesionālās vidusskolas, Smiltenes tehnikuma un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas.

Skolotājus uzrunāt par norisēm mūsdienu Eiropā un to ietekmi uz izglītību Latvijā mācību organizētāji bija aicinājuši LU profesori Žaneti Ozoliņu, par medijiem un pilsonisko atbildību uzstājās žurnāla "Ir" galvenā redaktore Nellija Ločmele, par migrācijas procesiem Eiropā un to ietekmi uz sabiedrību Latvijā - RSU doktorants Aldis Austers, par informācijas un mediju pratību mācību procesā runāja DACVĢ skolotāja, IAC lektore Ingūna Irbīte, par kultūras dažādību un lietišķās etiķetes prasībām multikulturālā klasē - lietišķās etiķetes speciāliste Kristīna Srūdža, ar mācību materiāliem globālajā izglītībā un metodiskajiem ieteikumiem dalījās DACVĢ skolotāji Nadežda Persaņa un Aivars Karlsons.

Kā atzina dalībnieki, kursos iegūtās zināšanas ir vērtīgas, tās palīdzēs ne tikai profesionālajās gaitās, bet arī dzīvot multikulturālā sabiedrībā.

Ievietoja: Ainārs
mazais attēls

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, kura 2016./2017.māc.g. glabā 2.Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas piemiņas karogu, uzņēma desmit Vidzemes skolu vadību pārstāvjus, lai kopīgi apspriestu svarīgākos sadarbības virzienus šajā mācību gadā. Sanāksmes dalībnieki atbalstīja viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota ierosmi sagatavot un izdot grāmatu, kas ataino Skolnieku rotas veidošanos un cīņas ceļu, kā arī tās piemiņas saglabāšanu šodien. Grāmatu plānots izdot Skolnieku rotas simtgadē. Pēc sarunas ģimnāzijā sanāksmes dalībnieki piedalījās emocionālā un neaizmirstamā pasākumā, proti, vietā, kur 1919.gada 6.jūnijā pirmajā Cēsu pulka Skolnieku rotas kaujā ar uzbrūkošajām vācu daļām tika nāvīgi ievainots Edgars Krieviņš, iestādīja ozoliņu. Iepriekšējā dienā DACVĢ 12.klases ģimnāzisti Dāvis Muižnieks un Marks Osipovs kopā ar vēstures skolotāju Aivaru Karlsonu un Cēsu novada domes deputātu Māri Niklasu ozoliņu izraka "Kuņņu" māju vietā Daibes teritorijā, kur dzimis Edgars Krieviņš.

Ievietoja: Ainārs

 Septembra sākumā ģimnāzijas dabas zinību skolotāji Dace Sarkane - Plijeva, Ainārs Vītols un Aldis Andermanis ciemojās Vides risinājumu institūtā. Skolotāji iepazinās ar institūta modernajām laboratorijām. Prezentācijā, ko vadīja pētniece Baiba Prūse un komunikāciju speciāliste Guna Dātava, bija iespēja vērot daudzveidīgos pētījumu virzienus, pētnieku radošo skatījumu uz zinātni, atvērtību sabiedrībai un sadarbībai ar skolu. Kopīgā sarunā tika domāts par iespēju skolēniem rast dziļāku priekšstatu par aktuālo dabas zinībās, pašiem iesaistīties pētījumos.

Ievietoja: Ainārs
29.08.16
 
mazais attēls

 Ģimnāzijas saime,

radošu, darbīgu un gandarījumiem

piepildītu 2016./2017.mācību gadu!

Ievietoja: Ainārs

Raksti

mazais attēls

 18. gadu pēc kārtas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā latviskā un svinīgā gaisotnē tika pasniegti Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumi – medaļa un Goda diploms. Pasākumu šogad vadīja Līga Alksne un Deniss Agurjanovs tandēmā ar Ievu Birziņu un Audri Mihailovu.      

Pasākuma ievadā ģimnāzijas direktore Dace Eglīte akcentēja Draudzīgā Aicinājuma idejas misijas funkciju, un ...

Ievietoja: Ainārs

Galerijas

Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Ievietoja: Ainārs
13.10.16
 
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Ievietoja: Ainārs
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Ievietoja: Ainārs
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Ievietoja: Ainārs
28.09.16
 
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Ievietoja: Ainārs